בעלי תפקידים בעמותה

יו"ר זמני – נועם רפאל לשם

מזכיר – נועם רפאל לשם

נשיא כבוד – רפיק ידידיה

גזבר – אילן שרון

חברי ועד:

  • אחיה ראב"ד
  • ארנון פניני
  • גיא ראב"ד
  • סוף יור
  • אורי דבורי


ועדת ביקורת:

  • יששכר גרמן
  • אברי ברקת