בעלי תפקידים בעמותה

 

יו"ר – אופיר שלום חאטב       מזכיר – נועם לשם

נשיא כבוד – רפיק ידידיה       גזבר – אילן שרון 

חברי ועד :

אהבה שמעיה 

אחיה ראב"ד 

ארנון פניני 

אלון ביגלר 

דודי ניב

נאור קפלן 

צוק שמעון 

רמי יולזרי 

 

ועדת ביקורת:

 יששכר גרמן    אברי ברקת