יום הגבר הבינלאומי

עמותת "דרך גבר" מציינת את יום הגבר הבינלאומי מדי שנה ב- 19 לנובמבר במגוון פעילויות קהילתיות, ובהעלאת הנושא לתקשורת בערוצי הטלויזיה והאינטרנט.

יום הגבר הבינלאומי הוא אירוע שנתי הנחגג ב-19 בנובמבר במגוון מדינות ברחבי העולם החל משנת 1992.

יום הגבר הבינלאומי נחגג בלמעלה מ-70 מדינות בעולם באותו יום, ומיישם את עצמו כהזדמנות לציון הישגי הגברים וליצירת דיאלוג ציבורי בנוגע לאספקטים שונים של אפליה מגדרית חברתית וחוקית כלפי גברים. בתחום הבריאות, יום זה ממקד תשומת לב על מחלות שפוגעות בגברים.

יום הגבר הבינלאומי מצויין על ידי יחידים וקבוצות בכל העולם. בישראל, יום הגבר זכה להכרזה הראשונה בשנת 2018, על ידי עמותת "דרך גבר", בשותפות עם "המרכז להתפתחות גברית" וקבוצת "גברים נפגשים לשם שינוי". באותו התקיימו מעל 100 מעגלי גברים ברחבי הארץ.

מעגלי גברים הם מרחבים תומכים, המסייעים לגברים להתמודד יחד עם אתגרים, לשתף ולהתדיין על נושאים שונים כחלק מתהליך התפתחותם האישית והחברתית.

מטרות יום הגבר הבינלאומי כוללות:

  • ציון התרומה החיובית של גברים לחברה, לקהילה ולמשפחה.
  • התמקדות בנושאי בריאות ואיכות החיים של גברים, בכל היבטיהם: חברתי, רגשי, פיזי ורוחני.
  • חשיבה והצבעה על תחומי אפליה נגד גברים, עם הקשר לשירותים חברתיים ורווחה, מערכות החוק והמשפט, תרומת החברה וציפיות חברתיות.
  • הצגת מודלים חיוביים של גברים בחיי היומיום.
  • שיפור מערכות היחסים בין המינים וקידום שוויון מגדרי וערכים הומניטריים בסיסיים.
  • יצירת עולם בטוח וטוב יותר, בו כל אדם יכול לפתח ולממש את כל הפוטנציאל שלו.