שם ותאריך האירע

אירועי העמותה

עמותת דרך גבר מארגנת פעילויות שונות במשך השנה דוגמת פסטיבלי שיווה קיץ וחורף, מפגשי אבות וילדים, מפגשים חברתיים בקבוצות קטנות ועוד. העמותה היא עמותה ללא כוונת רווח והפעילויות נועדו לממן ולסבסד את

שם אירוע ותאריך

עלינו

עמותת דרך גבר היא קהילה שמקדמת גבריות בריאה ומיטיבה

זאת על ידי טיפוח של קבלה עצמיתאיזון רגשי ותקשורת מכבדת

לטובת שיפור הזוגיות,האבהות והרווחה האישית והפיננסית

dffdf

בלוג

זה המקום לתכנים שנכתבו על ידי חברי העמותה במטרה לקדם גבריות בריאה ומיטיבה. 

שם ותאריך האירוע

קו ההקשבה

אח יקר, לפעמים יש רגעים בהם החיים מציפים או מבלבלים

וקשה לשתף מצד אחד אך מהצד השני קשה להמשיך לסחוב בבטן לשם זה יש את המקשיוואים. עמותת דרך גבר מפעילה קו הקשבה לגברים